Ang Pitong Klaseng Pera Ng Saudi Magkano Sa Peso Ito